Barisan Admin Root of Science terdiri dari individu dari pelbagai latar belakang, bidang kepakaran dan pekerjaan. Ada yang bekerja dalam bidang professional, ada juga yang berkhidmat dalam bidang akademik. Walaupun latar belakang berbeza, kami bersepakat untuk sama-sama menyebarkan kesedaran sains di kalangan masyarakat Malaysia dengan menggunakan bahasa mudah, santai dan senang diterima.

Muhammad Hatta Bin Roselee - Sarjana Muda Geologi (UM). Sarjana Geologi (UM). Sedang menyambung pelajaran di peringkat Doktor Falsafah dalam bidang Geologi (UKM)MH

Penyelidik

Nor Faiza Mohd. Tohit - Sarjana muda Perubatan, Sarjana Kesihatan Awam. Sedang melanjutkan pelajaran di peringkat Doktor Falsafah dalam Kesihatan Awam)

Berpengkhususan dalam bidang Kesihatan Awam. Ingin sama-sama membantu mewujudkan masyarakat yang celik informasi dan sains dalam membuat sesuatu pilihan dalam kehidupan, terutama yang berkaitan aspek kesihatan.

Nigella sativa

Penyelidik

Fauzan Ahmad - Sarjana Biomedic. Sedang melanjutkan pembelajaran diperingkat doktor falsafah

FA

Penyelidik

B.Sc. in Physics. Cenderung dalam bidang quantum mechanics.XX

Penyelidik

Abdul Latif Saad - Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan (UiTM)LS

Pegawai Kesihatan

Muhammad Hanafi Azami - Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Aeroangkasa (UIAM), Ijazah Sarjana Sains Kejuruteraan Mekanikal (UIAM), Sedang melanjutkan pelajaran di peringkat Ijazah Kedoktoran Kejuruteraan Aeroangkasa-Haba dan Kuasa (Cranfield University, UK)

HN

Pensyarah

Normala Abd Latip - Sarjana muda sains biokimia(UKM, PhD Perubatan Molekular(Imperial College London)

Cisplatin

Pensyarah

Raja Khairul Anwar - Sarjana Kejuruteraan Petroleum UTM, Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia USM

RK

Jurutera Projek

Azari Mat Yasir - Sarjana Muda Senibina (UTM), M.Sc.Virtual Environments (University College London), sedang melanjutkan pelajaran di peringkat Doktor Falsafah dalam bidang Pengajian Senibina (UTM)Arsitek Miskin

Pensyarah

B.Sc. Geology.AF

Penyelidik

Abrar Noor Akramin Kamarudin - Sarjana Muda Sains Komputer (USM), Sarjana Sains Komputer (UNIMAS), sedang melanjutkan pelajaran di peringkat PhD di USM

K, ANA

Penyelidik

Mastura binti Khalid - Sarjana Muda Permakanan dan Dietetik, UiTM

MY

Penyelidik, Dietitian, Fitness Instructor

Hamidah Idris - Sarjana Muda dan Sarjana Mikrobiologi (UKM), Doktor Falsafah Mikrobiology (Newcastle University, UK)capybara

Penyelidik

Ruqayyah Ainul Bashirah - Sarjana muda dalam bidang Sel dan Biologi Molekul

RQ

Penyelidik

Nur Faeza Abu Kassim - Sarjana Muda Sains Bio-Kesihatan (UM), Sarjana Entomologi (University of Queensland, Australia), Doktor Falsafah Entomologi Perubatan (University of Sydney, Australia)

NF

Pensyarah

Mohd Shazlee Shah Bin Mohd Azeman - Aircraft Maintenance Engineer License, Malaysian DCA

MSS