Daya-daya Alam Semesta

Daya-daya Alam Semesta

Empat daya yang mendiami ruang alam semesta ini adalah daya-daya yang tidak dapat dijelaskan menggunakan daya lain yang lebih asas. Setiap satunya bergantung kepada proses yang berbeza-beza dan setiap interaksi melibatkan pelbagai jenis zarah. Daya graviti, daya...
Misteri Mekanik Kuantum

Misteri Mekanik Kuantum

Mekanik Kuantum adalah asas kepada interaksi termasuk pergerakan (mekanik: momentum) zarah-zarah sub-atom di dalam *dunia (realm) kuantum. Zarah-zarah sub-atom ini termasuklah electron, proton, quark, meson, positron, foton (cahaya) dan sebagainya. Di dalam dunia...