shahirah

Seorang pelajar ijazah Informasi Teknologi (Teknologi Rangkaian) di sebuah Universiti.