Ooi Tze Yuan

Ooi Tze Yuan merupakan graduan Ijazah Sarjana Muda Perniagaan, Universiti Malaysia Perlis. Beliau kini menjadi Freelancer dan banyak menghasilkan artikel untuk laman web. Penglibatan beliau adalah sebagai satu usaha untuk menyampaikan ilmu bermanfaat kepada masyarakat
Open

Close