Nor Izzati Sabri

Penulis merupakan pelajar tahun akhir Ijazah Sarjana Muda Dietetik, Universiti Teknologi Mara (UiTM). Beliau pernah dilantik sebagai editor majalah kolej di kampus serta berpengalaman menjalankan perkhidmatan komuniti dietetik di AppleSeed Children Centre.
Open

Close