Murni Azureen

Cik Murni Azureen merupakan pelajar Ijazah Sarjana Pengembangan Pertanian di Universiti Putra Malaysia. Beliau pernah terlibat dalam penghasilan buku "Amalan Pendidikan Pengembangan Tanaman Koko di Malaysia" yang merupakan projek berkumpulan dengan UPM. Lihat Profil penuh penulis DI SINI
Open

Close