Dr Azizah Zain

Dr Azizah Zain merupakan seorang pensyarah dalam bidang Pendidikan Awal Kanak-Kanak di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Sebelum dilantik sebagai pensyarah, beliau mempunyai pengalaman menjadi sebagai guru prasekolah. Penglibatan beliau dalam Root of Science sebagai penulis adalah merupakan satu usaha dalam menyampaikan ilmu bermanfaat kepada masyarakat.
Open

Close