Kami: Barisan Admin Root of Science

B.Sc. Geology & M.Sc. Geology. Geologis Profesional Berdaftar.

MH

Penyelidik

Doctor of Medicine & Master in Public Health.

Berpengkhususan dalam bidang Kesihatan Awam. Ingin sama-sama membantu mewujudkan masyarakat yang celik informasi dan sains dalam membuat sesuatu pilihan dalam kehidupan, terutama yang berkaitan aspek kesihatan.

Nigella sativa

Penyelidik

MBBS (Public Health), Master in Medical Entomology & PhD in Medical Entomology. Berpengkhususan dalam bidang entomologi perubatan (kajian penyakit berjangkit bawaan vektor).

NF

Pensyarah

MBBS. Minat dalam perkongsian ilmu sains.

LS

Pegawai Kesihatan

B.Eng (Aerospace) & M.Sc. (Aerospace Propulsion). Berpengkhususan dalam bidang aeroangkasa dengan minat aerospace propulsion, combustion, alternative fuels, fizik dan astronomi.

HN

Pensyarah

B.Sc. Biochemistry & PhD (Molecular Medicine).

Cisplatin

Pensyarah

B.Sc. Chemical Engineering & M.Sc. Petroleum Engineering.

RK

Jurutera Projek

B.Architecture & M.Sc. Virtual Environments. Berpengkhususan dalam bidang building information modeling dan pengkomputeran senibina.

Arsitek Miskin

Pensyarah

B.Sc. Geology.

AF

Penyelidik

B. Computer Science (USM)

M.Sc. Computer Science (UNIMAS)

K, ANA

Penyelidik

B.Sc. Nutrition and Dietetics (Hons). 

MY

Penyelidik, Dietitian, Fitness Instructor

Microbiology, microbiome.

capybara

Penyelidik

B.Sc. in Physics. Cenderung dalam bidang quantum mechanics.

XX

Penyelidik

B.Sc (Hons) Sel dan Biologi Molekul

RQ

Penyelidik