Apa itu Penyakit Bawaan Vektor?

Apa itu Penyakit Bawaan Vektor?

Vektor ialah sejenis agen mudah alih ‘mobile agent’ yang menyebar, membawa ataupun memindahkan satu patogen (virus) daripada perumah (manusia ataupun haiwan) kepada yang lain. Vektor termasuk serangga (nyamuk, lalat, pepijat, kutu, hama). Malah, terdapat dua jenis...