Survey / Tinjauan / Kaji Selidik (siri 1)

Survey / Tinjauan / Kaji Selidik (siri 1)

Definisi: Kaji selidik adalah satu kedah yang digunakan untuk mengenalpasti kumpulan atau kategori populasi tertentu. Lalu maklumat dikumpulkan daripada sebahagian mereka untuk mendapatkan gambaran / membuat generalisasi terhadap apa yang difikirkan / dilakukan /...
Sejarah ringkas enjin carian di Internet

Sejarah ringkas enjin carian di Internet

Artikel ini akan menceritakan secara ringkas kenangan sepanjang zaman mengenai enjin carian, sejak bermulanya Internet di Malaysia sehinggalah penubuhan RoS yang sudahpun lebih setahun. Zaman Pra-Enjin Carian Laman Sesawang Bermula dari tahun 1990, enjin carian Archie...
Pengenalan kepada virus komputer

Pengenalan kepada virus komputer

Sifat virus komputer tidak jauh berbeza berbanding dengan virus yang lain. Virus biologi menjangkiti organisma manakala virus komputer menjangkiti komputer. Adakah terdapat kebarangkalian virus komputer menjangkiti manusia dan sebaliknya? Virus biologi bermutasi dan...