Salah Faham Tentang HIV

Salah Faham Tentang HIV

HIV adalah satu virus bawaan darah. Kes terawal dalam yang terdapat dalam dokumen bermula tahun 1968 tetapi hanya selepas tahun 1984, para doktor dan penyelidik berjaya mentafsirkan cara HIV berjangkit daripada seseorang manusia ke manusia yang lain. Sejak tahun itu...